« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Oprogramowanie do rejestratorów vLog

Oprogramowanie do rejestratorów vLog.

Oprogramowanie vLog przeznaczonej jest do odczytu danych z wszystkich rejestratorów znajdującymi się w ofercie firmy Vaisala. W przeciwieństwie do ViewLinc nie posiada dostępu zdalnego a jedynie lokalne. Oprogramowanie vLog to doskonałe narzędzie mapowania obiektów, komór, chłodni. Przeznaczone do pobierania, analizowania i raportowania pobranych danych z pamięci rejestratorów. Oprogramowanie jest łatwe w użyciu i zaprojektowane do przeprowadzania badań w aplikacjach zgodnych z GMP. Oprogramowanie posiada również możliwość weryfikacji ważności certyfikatów kalibracji rejestratorów zapewniając wiarygodność pomiarów przeprowadzanych przy ich pomocy.

vLog dostępny jest w dwóch wersjach SP oraz VL.

Funkcje oprogramowania:vLog6

 • Generowanie grafiki (zoom, wybór krzywych, modyfikacja osi)
 • Wybór wartości pomiarowych z tabeli do wydruku
 • Możliwość wyznaczania wartości minimalnej maksymalnej i średniej - obróbka statystyczna
 • Programowalna ścieżka zapisu danych a dysku
 • Tworzenie wykresów i raportów z plików rejestratora. Dodatkowo, jeżeli korzystamy z wersji vlog VL, możemy zagwarantować bezpieczeństwo i identyfikowalność wygenerowanych wykresów i raportów. Śledzenie odbywa się za pomocą opcji administracyjnych (poziomy bezpieczeństwa), ścieżek audytu. Funkcje te pomagają zabezpieczyć się przed przypadkowym użyciem niewłaściwego rejestratora.

Wersja VL zawiera wszystkie funkcje wersji SP plus dodatkowo:

 • Tworzenia bezpiecznych wykresów i plików z danymi wraz z informacją o ich aktualnym statusie.
 • Dane i bezpieczeństwo użytkownika - vLog używa hasła systemu Windows do wielopoziomowej kontroli dostępu do lokalnego konta. Administrator sieci jest w stanie udostępniać jedynie określone zasoby chroniąc pozostałe przed nieuprawnionym dostępem.
 • Posiada wbudowany generator Ścieżki Audytu (ang. Audit Trail) zawierający przejrzysty opis przebiegu procesu od samego początku aż po zakończenie, z opisem sposobu dokumentowania i kontroli operacji.
 • Funkcja kopiowania danych - mając zaprogramowane ustawienia rejestratora mamy możliwość jego prostego kopiowania do kolejnych rejestratorów.

vLog7

Oprogramowanie vLog to dokładne i skuteczne rozwiązanie, pozwalające na analizę warunków panujących w danym środowisku. Dzięki łatwej konfiguracji i prostej instalacji w kilka minut umożliwia odczyt pemięci rejestratorów.

Wszystkie dane pobrane z rejestratora przechowywane są w bezpiecznych plikach zapewniając ochronę przed osobami trzecimi. 

VLog posiada funkcję prezentacji danych na jednym wykresie lub osobno w zależności od wyboru. Dodatkowo możemy szybko tworzyć standardowe i niestandardowe dokumenty w tym po obróbce statystycznej z wartościami średnimi, minimalnymi i maksymalnymi. Kolejnym etapem jest eksport plików np. do pdf.

W momencie transferowania danych z pamięci rejestratorów, oprogramowanie vLog tworzy kopie pliku transferowanego i zapisuje go na dysku komputera PC. Dane z loggerów zabezpieczonych (VL) są przechowywane w bezpiecznych plikach. Dane z niezabezpieczonych loggerów (SP) przechowywane są w zwykłym folderze.

Funkcje:

 • Tworzenia elektronicznych dokumentów z danymi w zależności od typu rejestratora - temperatura, wilgotność, różnica ciśnień, przepływ i inne. Generowanie bezpiecznych plików Ścieżek Audytu (Audit Trail Reports), zapewniających bezpieczeństwo przed niekontrolowanymi modyfikacjami.
 • Tworzenie wykresów i raportów z plików rejestratora przy równoczesnym zapewnieniu w wersji vLog VL, że nasze wykresy i raporty są bezpieczne i identyfikowalne. 
 • Sprawdzanie relacji pomiędzy poszczególnymi plikami
 • Skalowanie wybranych fragmentów wykresów w celu ich precyzyjnej analizy
 • Dodawanie punktów na wykresach wraz z opisem
 • Funkcje statystyczne

Vlog SP czy Vlog VL?

Zasadniczo oprogramowania są podobne,  różnice ujawniają się w funkcjach zabezpieczeń dla wersji VL:

 • Tworzenie bezpiecznych plików z wykresami i danymi z rejestratorów
 • Vlog do poziomu uwierzytelnienia używa hasła systemu Windows
 • Audit Trail - wbudowany generator raportów tworzy raporty dotyczące wszystkich danych rejestratora przez okres wyznaczony przez użytkownika
 • Konfiguracja i transfer - Oszczędność czasu, używając ustawień z jednego rejestratora przekazuje do innych: start/stop, interwał próbkowania, opis kanałów i oznaczenia

Wersja oprogramowania vLog VL to wygodne oprogramowanie z opcjonalnym protokołem walidacji przeznaczony do mapowania pomieszczeń, komór itd, z pobieraniem, analizowaniem i przekazywaniem informacji z rejestratorów. Producent w opcji umożliwia zakup protokołu walidacyjnego VL-VP-VLOG-4.5.0.8

Gdy brak jest wymogu posiadania protokołów walidacyjnych możemy używać wersji SP, zgodnej z procedurami IQ/OQ.

 Instalacja oprogramowania wymaga:

 • System operacyjny Windows® XP 32 lub 65-bit | Windows Server® 2003, Windows Vista® | Windows Server® 2008, Windows® 7
 • CD-ROM/DVD-ROM

Połączenie z rejestratorem odbywa się za pomocą kabla USB do komputera PC lub podstawki vNet.

Pliki