« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Analizator gazów rozpuszczonych w oleju OPT100

Analiza on-line oleju transformatorowego poprzez stacjonarny analizator Vaisala Optimus OPT100

Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) stanowi podstawową metodę diagnostyczną w czasie badań okresowych, kontrolnych i poawaryjnych transformatorów wysokiej mocy. Analiza ta wykorzystywana jest również podczas badań odbiorczych nowych transformatorów, oraz modernizowanych z kompletną wymianą izolacji. Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju umożliwia identyfikację uszkodzeń, których rozwój związany jest z rozkładem izolacji olejowo-papierowej pod wpływem temperatury lub pola elektrycznego. Umożliwia również rozróżnienie normalnego procesu starzenia się izolacji transformatora, podczas którego to też tworzą się gazy. Charakterystyczne produkty rozkładu izolacji, które powstają podczas uszkodzeń, umożliwiają rozróżnienie typów tych uszkodzeń. Podstawowe rodzaje występujących najczęściej usterek oraz towarzyszące im określone gazy są następujące:

1. Wyładowania niezupełne. Powodują rozpad łańcuchów węglowodorów oleju, tworzenie się wodoru, małych ilości metanu i wyższych węglowodorów nasyconych. Długotrwałe działanie wyładowań niezupełnych powoduje tworzenie się wosku X.

2. Wyładowania zupełne.Towarzyszy im zawsze powstanie wodoru i acetylenu. Zawartość tych składników gazu, jak również takich jak: metan, etan i etylen, zależy od gęstości energii. Przy wyładowaniach łukowych powstają znaczne koncentracje wymienionych gazów jako wynik wysokotemperaturowego rozkładu cząstek oleju prowadzącego często do powstania węgla pirolitycznego.

3. Lokalne wewnętrzne przegrzania. Skład gazów zależny jest od miejsca i temperatury przegrzania. Uproszczony udział gazów jest następujący: w temperaturach niższych – wodór i węglowodory nasycone(metan, etan, propan), w temperaturach wyższych wodór i węglowodory nienasycone (etylen, propylen). Nadto, przegrzaniu uzwojeń (miedzi) towarzyszy degradacja cieplna celulozy i wydzielanie się tlenku i dwutlenku węgla oraz wody.

Analizę można przeprowadzać całościowo przy użyciu analizatora Vaisala Optimus OPT100, częściowo w oparciu o pomiar wodoru , wody i temperatury lub jedynie w ograniczonym zakresie pomiaru ilości wody.

 

optimus dga opt100 aAnalizator online gazów rozpuszczonych w oleju Vaisala Optimus OPT100

Cechy: Kompaktowa obudowa, prosta instalacja, bezobsługowy, IP66, 

Pomiar w czasie rzeczywistym:

1. Wodoru 0...5000ppm

2. Tlenek węgla 0...10000ppm

3. Dwutlenku węgla 0...10000ppm

4. Metanu 0...10000ppm

5. Etanu 0...10000ppm

6. Etylenu 0...10000ppm

7. Acetylenu 0...5000ppm

8. Wody w oleju 0...100ppm

 

 

 

Gwarancja na urządzenie wynosi 2 lata. Dodatkowo wbudowany jest serwer www oraz wyjście cyfrowe MODBUS RTU lub TCP. 3 wyjścia przekaźnikowe. Na podstawie zebranych danych w łatwy sposób możemy ocenić stan transformatora za pomocą trójkąta Duvala.

mht 2

Przetwornik MHT410 do analizy online wodoru bezpośrednio w oleju transformatora

Przetwornik posiada wbudowane 3 detektory:

1. poziomu wodoru, zakres 0...5000ppm

2. aktywność wody w oleju, zawartość wody w oleju

3. temperatura w zakresie -40...+120°C

w standardzie:

1. 3x wyjścia analogowe

2. Wyjście cyfrowe RS485 ModBus RTU

Pomiar ten umożliwia wczesne wykrycie uszkodzeń i problemów zanim spowodują ogromne uszkodzenia transformatora

Model MHT410, przeznaczony do analizy rzeczywistego stanu oleju transformatorowego w trybie on-line. Dzięki unikalnej konstrukcji sondy pomiarowej MHT410 dostarcza precyzyjnych pomiarów oraz trendów w kierunku rozpoznania stanu transformatora. W opcji przetwornik można wyposażyć w wyświetlacz oraz dwa przekaźniki konfigurowalne dla wodoru (H2). Przekaźnik 1 limit 200ppm, przekaźnik 2 limit 1500ppm. Przetwornik umożliwia pomiar 3 różnych parametrów oleju w transformatorach. W standardzie trzy wyjścia analogowe: wodór, aktywność wody, temperatura.  Oleje izolacyjne do transformatorów winny być mało lepkie, posiadać dużą zdolność przewodzenia ciepła przy dużej elektrycznej wytrzymałości na przebicie i odporności na WNZ. Analiza informacji o oleju transformatorowym, uzyskiwanych w trybie on-line, pozwala na określenie stanu technicznego urządzenia, w którym jest on użytkowany. Wyróżnia się stan: normalny, ostrzegawczy, alarmowy oraz awaryjny.

 Przetworniki do pomiaru zawartości wody [ppm] dla oleju transformatorowego serii np. MMT162mmt162 a

1. Ciągły pomiar aktywności wody w oleju 
2. Pomiar [ppm] dla olejów mineralnych w transformatorze oraz MIDEL 7131 i FR3
3. Pomiar smarów olejowych, hydraulicznych, transformatorowych
4. Doskonała tolerancja dla ciśnienia i temperatury
5. Sprawdzony czujnik Vaisala HUMICAP®
6. Małe wymiary, prosty w podłączeniu
7. Certyfikat kalibracji NIST

mm70 a

Przenośny miernik do pomiaru zawartości wody w oleju transformatorowym z serii MM70

Miernik MM70 umożliwia niezawodne wykrywanie wilgoci w oleju. Dzięki niemu można odpowiednio wcześnie wykryć zawartość wody w oleju i ewentualnie zabezpieczyć transformator przed awarią. Sonda pomiarowa może być umieszczona bezpośrednio w instalacji transformatora poprzez zawór kulowy bez konieczności opróżnienia systemu z oleju. Miernik MM70 mierzy zawartość wody w oleju jako współczynnik aktywności wody lub ppm wraz z jego temperaturą.

 

 

Szczególowe parametry techniczne:

Długość cyklu pomiarowego 1 godzina
Czas odpowiedzi 1 cykl pomiarowy
Czas podgrzewania do max wartości 3 cykle pomiarowe
Pamięć 10 lat 
Oczekiwany czas pracy >15 lat 
Parametry wyliczane
Wszystkie rozpuszczalne gazy palne H2, CO, CH4, C2H6, C2H4, C2H2
Szybkość zmian Dostępne dla pojedynczych gazów oraz TDCG przez okres 24h, 7 dni, 30 dni 
Dostępne wskaźniki gazu CH4/H2, C2H2/C2H4, C2H2/CH4, C2H6/C2H2, C2H4/C2H6, CO2/CO
Środowisko pracy
Typ oleju Olej mineralny
Minimalna temperatura zapłonu oleju +110°C
Ciśnienie oleju na wlocie max 2bar 
Temperatura oleju na wlocie max +100°C
Zakres wilgotności otoczenia 0...100%RH
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy -50...+55°C
Temperatura instalowania i przechowywania -40...+60°C
Zasilanie
Napięcie robocze 100...240 VAC 50/60Hz, ±10%
Kategoria przepięć III
Maksymalny pobór prądu 10 A
Maksymalny pobór mocy 500W
Połączenie z olejem DGA
SWAGELOK® do 10mm średnicy zewnętrznej rury.
Do rur 3.8' użyć adaptera SS-600-R-10M 
Maksymalna długość rury olejowej
max 10m, do 6mm
max 5m, do 4mm
Wyjścia
Interfejs RS-485
Protokól transmisji
ModBus RTU
Izolacja galwaniczna 2kV RMS 1min
Interfejs Ethernet  
Wspierane protokoły ModBus TCP, HTTP
Izolacja galwaniczna 4 kV AC, 50Hz 1min
Wyjście przekaźnikowe
Ilość przekaźników 3szt., programowaty tryb pracy
Typ wyzwalania wybierane przez użytkownika
Interfejs użytkownika
Typ Wbudowany serwer www, obsługiwany za pomocą zwykłej przeglądarki

Pliki