« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Przetwornik wodoru, wody, i temperatury w oleju MHT410

Nowy przetwornik firmy Vaisala model MHT410, przeznaczony do analizy rzeczywistego stanu oleju transformatorowego w trybie on-line. Dzięki unikalnej konstrukcji sondy pomiarowej MHT410 dostarcza precyzyjnych pomiarów oraz trendów w kierunku rozpoznania stanu transformatora.

Nowy przetwornik firmy Vaisala model MHT410, przeznaczony do analizy rzeczywistego stanu oleju transformatorowego w trybie on-line. Dzięki unikalnej konstrukcji sondy pomiarowej MHT410 dostarcza precyzyjnych pomiarów oraz trendów w kierunku rozpoznania stanu transformatora. W opcji przetwornik można wyposażyć w wyświetlacz oraz dwa przekaźniki konfigurowalne dla wodoru (H2). Przekaźnik 1 limit 200ppm, przekaźnik 2 limit 1500ppm.  Przetwornik umożliwia pomiar 3 różnych parametrów oleju w transformatorach. W standardzie trzy wyjścia analogowe: wodór, aktywność wody, temperatura:

 • Aktywność wody:

Nie jest możliwe całkowite usunięcie wilgoci z wnętrza transformatora. W izolacji wewnętrznej znajduje się ona zarówno w oleju jak i w papierze. W oleju występuje w czterech postaciach: roztworu - woda całkowicie rozpuszczona w oleju, emulsji - bardzo duża ilość mikroskopijnych kropelek, wody "wolnej" - która wydzieliła się w postaci kropel i osiada na dnie kadzi transformatora, kryształków lodu - które mogą znajdować się wszędzie, ponieważ mają gęstość zbliżoną do gęstości oleju. Całkowitą ilość wody w transformatorze określamy w jednostkach ppm (parts per milion), czyli liczbę gramów wody na milion gramów (tonę) oleju. Natomiast rozpuszczalnością wody w oleju nazywamy maksymalną względną zawartością wody, która może występować w oleju jako roztwór. Zakres 0...1aw

MHT410

Woda w oleju występuje w 3 różnych stanach:

 1. Woda rozpuszczona
 2. Emulsja
 3. Woda wydzielona

Przetwornik mierzy wodę do momentu nasycenia się w oleju czyli: aw = 1. Po przekroczeniu tej wartości woda w połączeniu z olejem transformatorowym tworzy emulsję. Olej zaczyna nabierać mętnej konsystencji oraz zawiera krople wody o rozmiarze około 10µm. 

 • Wodór 0...5000ppm
 • Temperatura:  -40...+60°C

Oleje izolacyjne do transformatorów winny być mało lepkie, posiadać dużą zdolność przewodzenia ciepła przy dużej elektrycznej wytrzymałości na przebicie i odporności na WNZ. Analiza informacji o oleju transformatorowym, uzyskiwanych w trybie on-line, pozwala na określenie stanu technicznego urządzenia, w którym jest on użytkowany. Wyróżnia się stan: normalny, ostrzegawczy, alarmowy oraz awaryjny.

Przetwornik cechuje na tle innych urządzeń sposób dokonywania pomiaru oleju transformatorowego. Mierzy temperaturę, wilgotność oraz poziom wodoru. Zaawansowana technologia przetwornika MHT410 pozwala na pracę w warunkach nadciśnienia jak i podciśnienia. Każdy jest indywidualnie sprawdzany. Przetwornik charakteryzuje się bardzo łatwym sposobem montażu w transformatorze, wystarczy kilka minut aby przetwornik mógł pracować poprawnie. Nie posiada żadnej pompy, przewodów, baterii, zaworów czy membrany lub innych rzeczy, które mogłyby się zużyć i doprowadzić do przerwania pracy. Jest odporny na temperaturę, wibrację i inne niekorzystne warunki zewnętrzne. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości stali, a cały przetwornik posiada stopień ochrony IP66. Jest odporny na krótkotrwałe przerwy w zasilaniu, a wszystkie połączenia są ukryte i zaizolowane.  

Główne cechy przetworników:

 • Monitorowanie Online stanu oleju transformatorowego w zakresie zawartości wody oraz temperatury, a także poziomu wodoru
 • Przetwornik monitoruje stan oleju bezpośrednio w transformatorze, tym samym bez konieczności używania zewnętrznych elementów
 • Czujnik umiejscowiony jest bezpośrednio w oleju transformatorowym
 • Monitorowanie stanu transformatora w czasie rzeczywistym
 • Możliwość wyznaczenia trendów na podstawie uzyskanych danych
 • Unikalna konstrukcja sondy, prosty montaż
 • Kompaktowe wymiary
 • 5 lat standardowej gwarancji
 • Separacja wyjścia i wejścia
 • Możliwość regulacji sondy pod różne rodzaje transformatorów

Szczegółowe dane techniczne:

Pomiar wodoru
Zakres pomiaru 0...5000ppm 
Dokładność 
(temperatura oleju -20..+60°C)
 ±20% odczytu lub ±25ppm
Powtarzalność  ±10% odczytu lub ±15ppm 
Min. limit detekcji 20ppm
Typowa stabilność długoterminowa 3% odczytu/rok
Wrażliwość na inne gazy <2%(CO2, C2H2, C2H4,CO)
Stała czasowa 63%:2.5h, 90%:17h
Czas pogrzewania 2h lub 12h do uzyskania deklarowanych parametrów
Czujnik półprzewodnikowy ze stopu niklu i katalicznego palladu
Wilgotność w oleju
Zakres pomiaru 0...100% RS/ aw 0..1
Dokładność (w 20°C) (uwzględniając nieliniowość, histerezę i powtarzalność)
0..90%RS/aw 0 .. 0.9 ±2%RS (aw±0.02)
90..100%RS/a0.9 .. 1.0
±3%RS (aw±0.03)
Stała czasowa (90% w +25°C) w oleju, wynosi 10min
Czujnik HUMICAP® 180L2
Pomiar temperatury
Zakres pomiaru -40...+120°C
Dokładność (w +20°C) ±0.2°C
Czujnik Pt1000 RTD klasy F0.1 IEC 60751
Warunki pracy
Typ oleju olej mineralny
Zakres wilgotności 0...100%RH
Zakres temperatury dla elektroniki -40...+60°C
Zakres temperatury dla pamięci -40...+60°C
Ciśnienie dla sondy (krótkoterminowo) próżnia ...10bar
Ciśnienie dla sondy (ciągła praca sondy) do 4bar
Ochrona dla krótkotrwałej przerwy w zasilaniu >3s
Wyjścia i wejścia
Napięcie zasilania 15...30VDC, 24VAC(±15%)
Pobór mocy 4W standardowo / 12W maksymalnie
Wyjście analogowe 4...20mA 
Obciążenie zewnętrzne max 500Ω
Dokładność wyjść analogowych w 20°C ±0.125% zakresu
Wpływ temperatury na wyjście analogowe ±0.006%/°C zakresu
Wyjście cyfrowe RS-485 (dwukierunkowe)
Protokół MODBUS RTU, ASCII
Zaciski śrubowe
rozmiar przewodu: AWG 22-14 
pojedynczy drut: stały 1.5mm2 
Linka (1mm2
Przyłącze mechaniczne na nadajniku 1.5"NPT 
Stopień ochrony obudowy IP66
Masa przetwornika bez okablowania 4.1 Kg
Gwarancja producenta 5 lat

Wymiary przetwornika:

MHT410 wymiary

Przykładowy sposób instalacji:

mht410 montaż

 

Zakres pomiarowy aw 0...1
Dokładność pomiaru aw 0...0.9 - ±0.02
0.9....1 - ±0.03
Zakres pomiarowy T -40... + 140°C
Zasilanie 15...30VDC
Sygnał wyjściowy 4…20mA
Interfejs RS485
Protokół komunikacji
 • Vaisala Industrial Protocol
 • Modbus RTU
Długość kabla Opcjonalnie M20x1.5
Materiał obudowy ALSi 10Mg
Masa 4.1kg
Stopień ochrony IP66
Dokładność pomiaru T ±0.2°C
Typ czujnika HUMICAP 180L2
Zakres pomiarowy ppm 0...5000ppm
Dokładność pomiaru ppm ±20% odczytu lub ±25ppm
Powtarzalność:
±10% odczytu lub ±15ppm

Pliki