« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Stacja pogodowa WXT530

Kategoria: Meteorologia

WXT530 to seria przetworników meteorologicznych, przeznaczona do pomiaru różnych parametrów w zależności od wybranego modelu. 

Seria przetworników meteorologicznych WXT530 umożliwia monitoring do 6 różnych parametrów. W przetworniku wbudowana jest grzałka. Dzięki niskiemu poborowi prądu poszczególne model mogą być zasilane z ogniwa fotowoltaicznego. Przetwornik wyposażony jest w wyjście cyfrowe RS232, RS485, RS422 oraz SDI-12. Posiada zaimplementowane protokoły transmisji: NMEA, ASCII, SDI-12 z możliwością ustawienia transmisji terminalowej.

Dostępne modele i mierzone parametry:

  • WXT531 - Opad
  • WXT532 - Kierunek i prędkość wiatru
  • WXT533 - Opad, kierunek i prędkość wiatru
  • WXT534 - Temperatura, wilgotność, ciśnienie barometryczne
  • WXT535 - Opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność.
  • WXT536 - Prędkość, kierunek, opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność

W nowej serii stacji meteo WXT530 wbudowano możliwość pomiaru różnych parametrów pogody. Podstawą jest uniwersalna platforma umożliwiająca w zależności od potrzeb wybór interesujących nas parametrów pogody. W zależności od wybranej wersji istnieje możliwość wyprowadzenia sygnałów wiatru poprzez wyjście liniowe analogowe 0/4...20mA oraz podłączenie zewnętrznych czujników wejściem analogowym. Na wejście analogowe można podpiąć jednocześnie:

  • Czujnik temperatury Pt1000
  • Pyranometr w zakresie 0...25 mV
  • Przetwornik poziomu z wyjściem 0...2.5/5/10 V
  • Deszczomierz z sygnałem max. 100 Hz

Stacja spełnia wymagania normy ISO 60945 dla urządzeń do użytku morskiego - w trakcie certyfikacji DNV. Szeroki zakres napięć pracy oraz zasilania grzałki. Kompaktowy, lekki i łatwy montaż bez ruchomych części. Do konfiguracji przetwornika specjalne oprogramowanie na PC współpracujące poprzez port USB. Obudowa IP66.

Dane techniczne:

POMIAR PRĘDKOŚCI WIATRU (WXT532, 533 i 536)
Zakres pomiaru 0 ... 60 m/s
Dostępne wartości średnia, maksimum, minimum
Dokładność ±3 % w 10 m/s
Rozdzielczość wskazań 0,1 m/s (km/h, mph, knot)
Dostępne jednostki miary m/s, km/h, mila na godzinę (mph), węzeł (knot)
POMIAR KIERUNKU WIATRU (WXT532, 533 i 536)
Kierunek / azymut 0...360 °
Rozdzielczość wskazań
Dokładność ±3.0° w 10 m/s
Dostępne wartości średnia, maksimum, minimum
Czas uśredniania 1 ... 3600 s (= 60 min) z krokiem 1 s, 
na podstawie próbek pobieranych z częstotliwością 4, 2 lub 1 Hz (konfigurowalne)
POMIAR OPADU (WXT531, 533, 535 i 536)
Opad deszczu Suma opadu od ostatniego automatycznego lub ręcznego zerowania
Powierzchnia pomiarowa 60 cm²
Rozdzielczość wskazań 0,01 mm (0,001 cala (in))
Dokładność pomiaru sumy dobowej Lepsza niż 5 %*, zależna od pogody
Dostępne jednostki miary mm, cale (in)
Czas trwania opadu deszczu Zliczanie w przedziałach 10-sekundowych, w których wykryto krople opadu
Rozdzielczość wskazań 10s
Intensywność opadu deszczu Uśrednianie 1 - minutowe z krokiem 10 sekund
Zakres 0... 200 mm/h (szerszy zakres przy zmniejszonej dokładności)
Dostępne jednostki miary mm/h. cal na godzinę (in/h)
POMIAR CIŚNIENIA (WXT532, 533 i 536)
Zakres pomiaru 600... 1100 hPa
Dokładność ±0,5 hPa przy 0 ... 30°C
Rozdzielczość wskazań ±1 hPa przy -52 ... +60°C
Dostępne jednostki miary hPa, Pa, bar, mmHg, inHg
POMIAR TEMPERATURY (WXT534, 535 i 536)
Zakres pomiaru -52 ... +60°C
Dokładność (elementu czujnika) przy +20°C ±0,3°C
Rozdzielczość wskazań 0,1°C
Dostępne jednostki miary °C, °F
POMIAR WILGOTNOŚCI (WXT534, 535 i 536)
Zakres pomiaru 0... 100%
Rozdzielczość wskazań 0,1%RH
Dokładność ±3%RH (0...90%), ±5% (90...100%)
WARUNKI PRACY
Klasa zabezpieczenia obudowy IP65
Temperatura działania -52... +60°C
Składowanie -60... +70°C
Wilgotność względna 0 ... 100 %
Wiatr 0 ... 60 m/s
Kompatybilność elektromagnetyczna EN61326-1, IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6
WEJŚCIA / WYJŚCIA
Napięcie zasilania 5...30 V DC *
Średni pobór mocy typowy - 3 mA dla 12 VDC
Napięcie zasilania ogrzewania Opcje: DC, AC. prostowany AC
Wyjścia analogowe (opcja dla WXT532) 2 x 0/4…20 mA
Wejścia analogowe (opcja dla WXT536) 4 wejścia: Pt1000 + 0…25mV + 0…2.5/5/10 V + 0…100 Hz
Wyjścia cyfrowe SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422
Protokoły komunikacyjne SDI-12 v1.3, ASCII tryb automatyczny i odpytywania, NMEA 0183 v3.0 z opcją odpytywania
 * Przy napięciach poniżej 5.3 V dokładność pomiarów dużych prędkości wiatru może być obniżona.

Pliki