« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Zapraszamy na webinarium pt. Kalkulator vH2O2 - jak symulować warunki w procesach biodekontaminacji.

Naucz się jak symulować warunki biodekontaminacji w systemach otwartych i zamkniętych albo w warunkach swobodnego parowania za pomocą naszego kalkulatora H2O2 (beta).

Zapraszamy na webinarium pt. Zielone centra danych - jak bardzo precyzyjna pomiary w klimatyzacji wpływają na zużycie energii przez systemy chłodzenia.

Zapraszamy do webinarium dotyczącego znaczenia dokładności pomiarów dla maksymalizacji efektywności energetycznej w centrach danych.

Zapraszamy na webinarium dotyczące przyszłości żywności.

W procesach produkcji półprzewodników i baterii zanieczyszczenia mogą powodować duże pogorszenie jakości produktów. W szczególności zanieczyszczenie wody powoduje różne problemy ze względu na ciepło wytwarzane z odparowanej wilgoci i ciśnienie spowodowane rozszerzaniem, co prowadzi do pogorszenia jakości i wydajności półprzewodników i akumulatorów.