« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Przetwornik punktu rosy DMP7

Kategoria: Przetworniki

Cyfrowa sonda puntu rosy i temperatury DMP7 do insaplitalacji w ciasnych przestrzeniach.

Sonda DMP7 jest przeznaczona dla pomarów niskich wilgotności.
Dzięki niewielkim wymiarom znajduje zastosowanie w instalacjach z ograniczoną przestrzenią, takich jak sprzęt do produkcji półprzewodników,
suszarki przemysłowe, systemy sprężonego powietrza, gazy do obróbki cieplnej metali.

Cechy:

  • zakres pomiaru punktu rosy -70...+80°C Td
  • dokładność pomiaru punktu rosy do ± 2°C Td
  • dokładność pomiaru temperatury do 0,1 °C
  • funkcja czyszczenia chemicznego czujnika zapewniająca wysoką odporność czujnika
  • odporność na kondensację, oleje, kurz i większość chemikaliów
  • elastyczna łączność dzięki komunikacji RS485 z protokołem Modbus RTU
  • kompatybilność z przetwornikami Indigo
  • fabryczny certyfikat kalibracji
  • długi, dwuletni interwał kalibracji

 

Parametry mierzone

Temperatura punktu rosy

 Sensor                                                         DRYCAP 180M 
 Zakres pomiarowy -70...+80°C Td/f
 Zakres pomiarowy dla pracy ciągłej -70...+45°C Td/f
 Dokładność  ±2°C Td/f
 Czas odpowiedzi 63 % [90 %]
 Z suchego do mokrego                 5s [15s]
 Z mokrego do suchego  45s [8min] 

 

Temperatura

 Zakres pomiarowy                                       0...+80°C 
 Dokładność             ±0,2°C w temperaturze pokojowej
 Czujnik temperatury  Pt100 RTD Klasa F0.1 IEC 60751

 

Wilgotność względna

 Zakres pomiarowy                                       0...70% RH
 Dokładność (RH <10 %RH, dla + 20 °C) ±0,004% RH + 20% odczytu

 

Stężenie objętościowe (ppm)

 Zakres pomiarowy (typowo)                         10…2500 ppm
 Dokładność (dla 20°C, 1 bar) 1 ppm + 20% odczytu


dokladnosc3

 

wymiary3
 

 

Pliki