« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Przenośny zestaw pomiaru punktu rosy DSS70A

Kategoria: Akcesoria

Vaisala DSS70A to przenośny zestaw do pomiaru punktu rosy w miejscach gdzie bezpośredni pomiar byłby trudny do wykonania.  

DSS70A to mobilny zestaw poboru próbki powietrza do precyzyjnych pomiarów punktu rosy.  Można go wykorzystać w różnych aplikacjach: procesach ciśnieniowych i bezciśnieniowych. W zestawie znajduje się zasilana bateriami pompa, wytwarzająca podciśnienie. Pompa wymusza przepływ powietrza w ilości niezbędnej do wykonania poprawnego pomiaru przepływającego gazu poprzez celkę pomiarową. W instalacjach pracujących pod ciśnieniem do 20bar, próbka jest mierzona pod ciśnieniem takim jak w instalacji, a następnie w zależności od potrzeby po redukcji do ciśnienia otoczenie usuwana lub kierowana przez bajpas ponownie do instalacji. Próbka gazu przechodzi przez filtr który ma na celu zredukować zanieczyszczenia istniejące w sprężonym powietrzu w postaci cząstek stałych przed ostatecznym pomiarem. Przepływ powietrza można regulować, a sterowanie odbywa się za pomocą zaworu iglicowego na rotametrze. Zestaw z łatwością można podłączyć do instalacji poprzez rurki ¼'' lub 6mm. Mierzony punkt rosy musi być poniżej temperatury otoczenia by uniknąć kondensacji w układzie. Gaz o temperaturze powyżej +40°C powinien być schłodzony przy użyciu rurki teflonowej lub ze stali nierdzewnej. Do pomiaru punktu rosy w wysokich temperaturach np. 1200ºC, zaleca się wykorzystanie rurki stalowej. Nie podłączamy się bezpośrednio a poprzez wężownicę lub rurkę impulsową wykonaną z stali nierdzewnej. Dla przepływu 2~3l/min przy temperaturze na wejściu 800ºC dla 0.5m rurki  - Ø6mm można uzyskać spadek temperatury do 30ºC przy przyłączu do celki pomiarowej. dss70A zestaw pomiarowy Vaisala

Możliwa aplikacja:
  • obróbka stali w temperaturze ok. 1200C pod osłoną gazu ochronnego w celu zabezpieczenia przed utlenianiem i odwęgleniem stali. Do wiedzy o ilości dostarczanego H2 konieczna jest znajomość temperatury punktu rosy w celu ustalenia równowagi pomiędzy utlenianiem (H2O) a redukcją (H2).

DM70 można z łatwością podłączyć do dowolnego układu sprężonego powietrza lub jeżeli koniecznym jest pomiar punktu rosy tworzywa w leju przed jego formowaniem. W zestawie znajdują się wszelkiego rodzaju celki do poboru próbki. Producent zaleca korzystanie z celek pomiarowych o nr. DSC74. Szybko złącze pozwala na sprawne podłączenie do linii sprężonego powietrza. Zestaw znajduje szczególne zastosowanie do pomiaru punktu rosy materiału wykorzystywanego do wtrysków tworzyw sztucznych. 

Proces suszenia materiału z tworzyw sztucznych to dosyć trudne zadanie. Palety PET mogą przed suszeniem zawierać nawet 0.6% wody liczonej wagowo. PET musi być wysuszony do poziomu 0.003% (30ppm) wody rezydualnej przed jego wtryskiem. Woda ta może być usunięta w procesie ogrzewania wstępnego materiału oraz równolegle przedmuchu suchym powietrzem z osuszaczy adsorpcyjnych. Zalecanym jest pomiar dwukrotny punktu rosy pierwszy przy poborze powietrza z zasobnika w którym to panuje temp. ok. 300ºC oraz w drugim za osuszaczem a bezpośrednia przed grzałką. Taki sposób pomiaru umożliwia optymalizację procesu suszenia materiału. Z jednej strony umożliwia sprawdzenie czy proces suszenia osiągnął stabilizację na zdefiniowanym uprzednio poziomie a z drugiej oszczędność kosztów dalszego suszenia materiał bez wpływu na zawartość w nim wody

dss70a

 

 

swagelok3Jedną z aplikacji jest pomiar punktu rosy w piecach pod ciśnieniem atmosferycznym

Dostępne modele celek pomiarowych:

- DMT 242SC2 (wyposażona w złączki Swagelok 1/4") - w zestawie DSS70A

- DMT 242SC

- DSC74

- DSC74C

- DSC74B

 

 

celki DSC74

Schemat pomiaru:

1. Pomiar punktu rosy pod ciśnieniem atmosferycznym w instalacji bezciśnieniowej. Pobór odbywa się za pomocą pompki.

dane tech 1

2. Pomiar punktu rosy pod ciśnieniem z instalacji. Nie wymaga dodatkowej pompy.

tech dewa

3. Pomiar punktu rosy z instalacji pod ciśnieniem atmosferycznym - otoczenia

Celki DSC74B umożliwiają pomiar próbek gazu pod ciśnieniem do 10bar lub ciśnieniem atmosferycznym.
Celka DSC74C jest podobna do DSC74B lecz z dodatkową wężownicą zapobiegającą wstecznej dyfuzji wody z otoczenia i jej wpływu na pomiar punktu rosy.

tech 3

 

Dane techniczne celek pomiarowych:

DSC74 - celka dla gazu pod ciśnieniem 
limit ciśnienia 1MPa (10bar, 145 psig)
DSC74B - dwie celki ciśnieniowe
limit ciśnienia 1MPa (10 bar, 145psig)
DSC74C - DSC74B z DMCOIL z elementem chłodzącym
DMT34SC celka
10 Mpa (100bar, 1450psig)
DMT242SC2 celka ze złączem SWAGELOK
limit ciśnienia 4MPa (40bar, 580psig)
Materiał wszystkich celek stal nierdzewna AISI316

 

 
Warunki pracy układu pobierania próbek:
 
Zakres pomiarowy
-60°C Td...Totoczenia 
(max. Totoczenia +40°C)
Mierzone gazy powietrze, N2 i inne nietoksyczne, niepalące i obojętne
Przyłącze wejście/wyjście   na rurkę 1/4'' Swagelokswagelok
Temperatura pracy
Temperatura otoczenia 0...+40°C
Temperatura gazu procesowego  
z PTFE w +20°C
max +200°C
z rurką FEP 2.0mb w 20°C
Maksymalna temperatura gazu na wejściu +40°C
Zakres pracy dla pompy 0.6...1.2 bar
Zakres pracy z odłączoną pompą 0...20 bar

Ogólne:

Czas pracy baterii dla pompy
8 godzin ciągłej pracy
Bateria może zostać ponownie naładowana przy pomocy
ładowarki do miernika DM70 
Filtr wkładowy 7mm 1/4" Swagelok SS-4F-7
Materiały 
Materiały zwilżalność stal nierdzewa 
Walizka tworzywo sztuczne ABS
Wymiary walizki 430x330x100mm
Masa 5,5kg (12 lbs)

Pliki