« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Oprogramowanie do rejestratorów viewLinc

Oprogramowanie do rejestratorów Vaisala viewLinc

W skład systemu ciągłego monitorowania nazywanego Vaisala Continuous Monitoring System wchodzi oprogramowanie ViewLinc, które posiada przyjazny dla użytkownika interfejs oraz intuicyjne funkcje oprogramowania. System viewLinc został zaprojektowany tak aby był odporny na przerwy w dostawie prądu, przerwy w połączeniu sieciowym oraz na błędy ludzkie. Dlatego też największe koncerny farmaceutyczne, biotechniczne oraz wielkie organizacje produkcyjne pracują z systemem ViewLinc przestrzegając międzynarodowych przepisów i wytycznych GMP włącznie z FDA, EMA, SFDA, PDMA, ICH i innych. 

Cechy oprogramowania:

 • Kompletna ochrona danych: Dane zbierane przez wiele miesięcy mogą być przechowywane w nieulotnej pamięci rejestratorów. Dane są automatycznie przesyłane do serwera i oprogramowania viewLinc na komputerze PC dla zapewnienia aby dane zostały utracone. 
 • Elastyczne Alarmy: Alarmy zdalne i lokalne - po przez powiadomienia SMS, Tekst, Pager, PC, syreny oraz światła alarmujące - wysyła zawiadomienie o przekroczeniu tolerancji dla danych warunków
 • Łatwe i automatyczne raporty: Dostęp oparty na przeglądarce umożliwia tworzenie przez użytkownika niestandardowych raportów na żądanie. Najczęściej raporty są generowane automatycznie i dostarczane drogą meilową na podany wcześniej adres meilowy
 • Dostęp oparty na przeglądarce: Oprogramowanie nie musi być zainstalowane na każdym komputerze, z którego chcemy mieć dostęp do danych
 • Strefa czasowa specjalnego zarządzania: System może wyróżniać dane strefy czasowe lecz zgłaszać może się w wybranej przez użytkownika strefie.
 • Niskie koszty eksploatacji: ViewLinc może pracować w istniejącej już sieci oraz wykorzystywać swoją infrastrukturę serwerową, oszczędzając tym samym koszty utrzymania dedykowanej sieci.

Podstawowe funkcje programu:

 • Prezentacje danych w czasie rzeczywistym oraz ich zapis zgodnie z przepisami 21 CFR załącznik 11
 • Monitorowanie temperatury, wilgotności, CO2 , różnice ciśnień, poziom oraz sygnał otwarcia drzwi
 • Nieprzerwane monitorowanie nawet w sytuacji przerwania dostawy prądu oraz awarii sieci
 • Łatwe podłączenie do istniejących sieci po przez wiele opcji łączności
 • Szeroki wybór sieci, WiFi oraz urządzeń przewodowych

Oprogramowanie współpracuje z urządzeniami takimi jak:

 • HMT330
 • HMT140
 • DMT340
 • PTU300
 • Datalogger seria DL2000
 • Datalogger DL1016/1416
 • Datalogger DL4000
 • vNet

Przemysł i aplikacje, w których sprawdza sie oprogramowanie ViewLinc:

 • Lodówki/Zamrażarki
 • Farmacja/Biotechnika/HCT/Ps
 • Przemysł półprzewodnikowy
 • Muzea/Archiwa
 • Laboratoria kalibracyjne
 • Samoloty 
 • Centrum danych/IT
 • Przemysł żywieniowy
 • Magazyny

Mimo iż oprogramowanie viewLinc przeznaczone jest głównie do przemysłu farmaceutycznego oraz innych miejsc z kontrolowanymi warunkami to wykorzystywany jest również monitorowania takich miejsc jak np muzea gdzie panują odmienne warunki. Vaisala oferuje niezrównany wybór urządzeń, sond i usług kalibracyjnych.

Komunikacja pomiędzy urządzeniem a serwerem viewLinc to esencja warunków monitorowania w czasie rzeczywistym. Z tego powodu właśnie oprogramowanie pozwala użytkownikowi na konfigurowanie alarmów komunikacyjnych hosta jak i urządzenia oraz alarmów samego urządzenia. 

Istnieje kilka typów alarmowania w oprogramowaniu viewLinc:

 • Zmiany stanów w monitorowanych obszarach (Threshold Alarms)
 • Problemy komunikacyjne (Alarmy komunikacyjne)
 • Możliwe problemy ze zbieraniem danych
 • Przerwy w śledzeniu historii danych  (Device Configuration Alarms)
 • Problemy z terminami kalibracji lub walidacji urządzeń
 • Alarmy dotyczące konfiguracji urządzenia

ThresHold alarms:

Informują użytkownika gdy warunki takie jak temperatura czy wilgotność itp ulegają zmianie lub są poza dopuszczalnymi granicami. Jeżeli zostaną przekroczone limity, które zostały wcześniej ustawione przez administratora, natychmiast zostają wywołane alarmy. Możemy ustawić pojedyncze lub wielopoziomowe alarmowanie na danej lokalizacji.

Alarmy komunikacyjne:

Alarmy te wyświetlają się automatycznie gdy połączenie pomiędzy urządzeniem lub hostem zostało przerwane. 

Przykłady przypadków gdy alarm jest wywołany:

 • Serwer nie może skomunikować się z urządzeniem rejestrującym
 • Połączenie urządzenia z hostem dostało przerwane

Alarmy komunikacyjne to świetne rozwiązanie i sposób na ochronę systemu ciągłego monitorowania.

Możliwe problemy ze zbieraniem danych:

Event Log Validation Alarms są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa bazy danych oraz potwierdzenia. Wskazują one czy zmiany zostały dokonane w dzienniku zdarzeń z poza systemu. W przypadku jakichkolwiek zmian lub brakujących danych w dziennikach alarm zostanie automatycznie aktywowany. 

Przerwy w śledzeniu historii danych (Device Configuration Alarms):

Jeżeli otrzymamy taki alarm to oznacza to że nasze urządzenie przestało rejestrować dane lub zostało niepoprawnie skonfigurowane. Może być to spowodowane np w momencie gdy urządzenie zostało zaprogramowane tak by w momencie zapełnienia pamięci wyłączyło się, opóźniony start, wewnętrzny error urządzenia, w momencie odłączenia kanału manualnie lub po przez oprogramowanie.

Problemy z terminami kalibracji lub walidacji urządzeń:

Alarmy te wyświetlane są w momencie gdy termin kalibracji lub walidacji zbliża się. 

Użytkownik może również otrzymywać alarmy i powiadomienia na telefon komórkowy po przez SMS, drogą meilową oraz dodatkową będą one wyświetlane na monitorze komputera, w momencie gdy urządzenia rejestrujące podłączone są do sieci Ethernetowej, informacje o dokonanych pomiarach oraz historii możemy odczytywać za pomocą przeglądarki.Oprogramowanie wyzwala powiadomienia przy pierwszych oznakach problemu, komunikaty są segregowane na podstawie daty wystąpienie problemu i godziny i strefy czasowej. 

Cechy i zalety:

 • Zainstalowane wewnątrz oprogramowania wskazówki dotyczące pierwszego uruchomienia pomagają użytkownikowi w szybkim nauczeniu się funkcji.
 • Podpowiedzi pomagają zaoszczędzić czas na naukę oprogramowania w przypadku nie częstego korzystania z programu.
 • Współpracuje z takimi przeglądarkami jak Explorer 11, Microsoft Edge oraz Chrome.
 • Każdy użytkownik ma dostęp do wsparcia technicznego działającego 24/7.

Vaisala vNet Power over Ethernet interfejs dataloggerów:

Wszędzie tam gdzie istotna jest niezawodna komunikacja sieciowa oraz koszty utrzymania, najlepszym rozwiązaniem jest Power over Ethernet (PoE). Do najlepszej pracy systemu monitorowania niezbędną rzeczą jest interfejs sieciowy Vaisala vNet PoE, który pozwala na łatwą łączność z rejestratorami danych przy niższym koszcie. Prowadzenie przewodów zasilających oraz przesyłających dane w tym samym kablu to oszczędność dla użytkownika, eliminując konieczność prowadzenia dodatkowego okablowania dla zasilania. VNet PoE integruje rejestratory VL i SP bez narażania ich na stratę swojej dokładności. Niesie to za sobą większą elastyczność i prostotę w wdrążeniu systemu ciągłego monitorowania. ViewLinc Aware to funkcja w oprogramowaniu viewLinc, która pozwala na szybką konfiguracje rejestratorów vNet PoE oraz Rejestrator temperatury i wilgotności VL2000. Rejestrator wystarczy umieścić na specjalnej podstawce, podłączyć do sieci lokalnej a oprogramowanie wykrywa i automatycznie konfiguruje urządzenie. 

Interfejs vNet PoE dostępny jest w 4 modelach:

 • CDL-VNET- P - z wentylatorem wewnątrz podstawki dla rejestratorów z wewnętrznym kanałem temperaturowym
 • CDL-VNET- LP - bez wentylatora dla rejestratorów bez wewnętrznego kanału temperaturowego
 • CDL-VNET- PC - z wyjściem 15 V do zasilania zewnętrznych czujników i przetworników z wewnętrznym wentylatorem w podstawce
 • CDL-VNET- LPC - z wyjściem 15 V do zasilania zewnętrznych czujników i przetworników bez wewnętrznego wentylatora w podstawce

 

Dostępne wersje w zależności od licencji:

 • Small system 
 • Medium system
 • Large system 

W zależności od licencji oprogramowanie będzie monitorować określoną ilość urządzeń. 

Pliki