« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Vaisala PEROXCAP® HPP272

Kategoria: Sterylizacja VHP
Przetwornik do pomiaru zawartości gazowego nadtlenku wodoru, wilgotności i temperatury - PEROXCAP® HPP272, przeznaczony do monitoringu procesu VHP lub HPV biodekontaminacji suchą parą nadtlenku wodoru (H2O2).

Właściwości biobójcze ciekłego nadtlenku wodoru wykorzystywane są powszechnie w przemyśle spożywczym, lotniczym, produkcji medycznej i służbie zdrowia. W połowie lat 80-tych odkryto, że funkcja sporobójcza nadtlenku wodoru w fazie gazowej jest większa już przy niskim stężeniu w porównaniu z fazą ciekłą. W kolejnym etapie zarejestrowano nadtlenek wodoru w stanie gazowym (VHP) jako środek sterylizujący. W latach 90 tych produkty VHP® zostały wprowadzone na rynek w sektorze farmaceutycznym i badawczym. Aktualnie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania metody VHP w dziedzinie nowych zastosowań biodekontaminacyjnych, jako zastępstwo dla formaldehydu uznanego za rakotwórczy). Wychodząc na przeciw istniejących potrzebom pomiarowym nadtlenku wodoru w fazie gazowej, fiński producent firma Vaisala zapowiada wprowadzenie do oferty PEROXCAP® HPP272.

hpp270 2
System VHP przeważanie stosowany jest w formie zamkniętego cyklu, podczas którego powietrze zostaje usunięte z pomieszczenia i poddane dekontaminacji. Strumień powietrza przepływa przez filtr HEPA (aby nie dopuścić do skażenia systemu), po czym przez katalizator rozkładający nadtlenek wodoru na tlen i wodę. Następnie powietrze jest odwilgacane na osuszaczu i przepuszczane przez waporyzator, gdzie 35-procentowy roztwór nadtlenku wodoru zostaje doprowadzony do postaci gazowej. Osuszone powietrze niosące waporyzowną postać nadtlenku wodoru jest ponownie wprowadzane do pomieszczenia. Proces VHP podlega ścisłej kontroli, tak aby wprowadzane do pomieszczenia powietrze zawierające nadtlenek wodoru było suche (stężenia wody i nadtlenku wodoru są utrzymywane poniżej punktu kondensacji). Użycie suchego gazu gwarantuje równomierną dystrybucję w obrębie pomieszczenia oraz dużą kompatybilność materiałową.

Cykl VHP dzieli się na cztery etapy:

hpp270 6

1. Odwilgocenie
2. Nasycenie - wprowadzenie nadtleneku wodoru w stanie gazowym (VHP)
3. Dekontaminacja - tempo wprowadzania VHP jest ustalane na takim poziomie, aby utrzymać stałe stężenie gazowej postaci nadtlenku wodoru przez cały czas trwania fazy, a czas dekontaminacji jest determinowany przez wymagany poziom efektu biobójczego, na który z kolei wpływa utrzymywane stężenie VHP; zazwyczaj stężenie utrzymuje się na stałym poziomie z przedziału 140...1400ppm (0.2...2mg/l). Niektórzy producenci oferują sprzęt z poziomem 400ppm w 25ºC.
4. Aeracja - wprowadzanie VHP zostaje wstrzymane, a powietrze jest filtrowane przez jednostkę VHP usuwającą z niego nadtlenek wodoru; aeracja trwa dopóty, dopóki poziom VHP w pomieszczeniu nie zostanie uznany za bezpieczny. Przyjmuje się, że proces cyrkulacji gdzie nadtlenku wodoru (H2O2) jest rozkladany przez katalizator w generatorze do wody i tlenu, trwa aż stężenia VHP spadnie do bezpiecznego poziomu (typowo <1ppm).


HPP272 to nowy przetwornik do monitoringu procesu biodekontaminacji pomieszczeń umożliwiający równolegle pomiar 3 parametrów:

 • nadtlenku wodoru w stanie gazowym (VHP)
 • wilgotności
 • temperatury.

Orientacyjna zależność stężenia od aktualnej wilgotności:

hpp270 10

Przetwornik może być wykorzystywany do pomiaru nadtlenku wodoru w:

 • sterylizacji pomieszczeń, sal, korytarzy
 • laboratoriach, czystych pomieszczeniach, śluzach materialowych,
 • w przetwórstwie spożywczym
 • zamkniętych liniach produkcyjnych,
 • w komorach laboratoryjnych np. laminarnych,
 • do izolatorów w aseptycznej produkcji leków - placówki służby zdrowia i apteki szpitalne wykorzystują izolatory do aseptycznej produkcji cytostatyków, preparatów o odżywiania pozajelitowego (TPN) oraz leków stosowanych w radioterapii na potrzeby swoich pacjentów.
 • w przemyśle farmaceutycznym i chemiczny
 • w opiekce zdrowotnej i szpitalach
 • w hodowli zwierząt
 • przy odkażaniu systemów ogrzewania w instalacjach wentylacyjnych HVAC
 • do suszarek liofilizacyjnychhpp270 14

Przetwornik równolegle monitoruje aktualne stężenie H2O2, wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.

Opis

Vaisala PEROXCAP® HPP272 to nowa, inteligentna sonda pomiarowa 3-w-1 z wyjściem cyfrowym i analogowym. Została opracowana dla producentów, usługodawców i usługobiorców, któhpp270 1rzy stosują nadtlenek wodoru (H2O2) w fazie gazowej do procesów odkażania biologicznego. Nasz przetwornik polecany jest szczególnie do monitoringu fazy dekonatminacji (~400ppm). Oprócz H2O2 kompaktowy przetwornik HPP272 mierzy temperaturę i wilgotność, odnosząc się zarówno do względnej wilgotności, jak i względnego nasycenia. Sonda 3-w-1 jest idealna do zastosowań w pomiarach barier, otworów przelewowych i procesów biologicznego odkażania. Sonda może mierzyć niezawodnie i dokładnie nawet przy dużej wilgotności. Może być ona wykorzystywana do procesu weryfikacji odkażania jak również sprawdzenia etapu usunięcia gazowego nadtlenek wodoru (H2O2) z pomieszczenia do poziomu 20ppm. Przyjmuje się, że ekspozycja na 75 ppm (wg NIOSH: IDLH Value) (IDLH) stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. W Polsce aktualnie NDS: 0.4mg/m³ | 0.29ppm, NDSch: 0.8mg/m³ | 0.58ppm

Cechy:

 • Doskonała długotrwała stabilność i powtarzalność
 • Certyfikat kalibracji
 • Obudowa ze stali nierdzewnej odporna na korozję (IP65)
 • Kompatybilna z miernikiem Indigo
 • Dane techniczne HPP272


Mierzone parametry: H2O2 ppm, wilgotność względna, względne nasycenie, temperatura,

 • hpp270 4Pomiar nadtlenku wodoru (ang. HYDROGEN PEROXIDE) czujnik PEROXCAP
 • Zakres pomiarowy: 0 ... 2000 ppm | w przedziale: +5 ... +50 °C | minimalny próg detekcji 20ppm
  Odpowiada to: 0...2781mg/m³ lub 0...2.78mg/l
 • Dokładność: @ +25 °C (77 °F),10 ... 2000 ppm ± 10 ppm lub 5 % wartości mierzonej (w zależności co większe)
 • Stała czasowa (T90) w 23 °C dla stojącego powietrza: 180 s
 • Względne nasycenie H2O i H2O2: zakres 0 ... 100 %RS | w przedziale: +5 ... +50 °C
 • Wilgotność względna zakres 0 ... 100 %RH | w przedziale: +5 ... +70 °C
 • Temperatura czujnik Pt1000
 • Zasilanie: 15 ... 30 VDC
 • Pobór prądu dla 25 °C
 • dla wyjścia cyfrowego max. 15 mA | dla wyjścia analogowego max. 50 mA| Podczas procesu czyszczenia chemicznego max. 125 mA
 • Wyjście cyfrowe Interface RS-485, bez izolacji, bez terminacji | 9600 bps, 19200 bps (domyślne), lub 38400 bps
 • Protokół komunikacyjny Modbus RTU v.1.02
 • Wyjście analogowe: 2 × 4 ... 20 mA 3-przewodowe | Maksymalne obciążenie 500Ω
 

Pliki