« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Przetwornik biogazu MGP261

Kategoria: Przetworniki
Nr kat.: Vaisala MGP261

Przetwornik MGP261 przeznaczony jest do pomiaru biogazu. Mierzy metodą optyczną wilgotność, dwutlenek węgla i metan w wymagających warunkach.

Vaisala, wiodąca firma zajmująca się pomiarami przemysłowymi i środowiskowymi, zapowiada wprowadzenie przetwornika MGP261 przeznaczonego do pomiaru biogazu. Mierzy on metodą optyczną wilgotność, dwutlenek węgla i metan w wymagających warunkach. Produkt będzie dostępny w drugim kwartale 2019.

Zasada pomiaru opiera się na opatentowanym systemie optycznym Vaisali mierzącym stopień pochłaniania promieniowania podczerwonego przy długości charakterystycznej dla danego gazu. Pomiar dokonywany jest jednym przestrajanym filtrem interferometrycznym.
Podczas każdego pomiaru filtr jest dostrajany na kilka długości fal, w tym:

  • Charakterystycznej dla absorpcji H2O
  • Charakterystycznej dla absorpcji CO2
  • Drugi kanał optyczny mierzy pochłanianie CH4

Nowy przetwornik Vaisala MGP261 zapewnia ciągłe odczyty wilgotności, dwutlenku węgla i metanu bezpośrednio w rurociągu procesowym dla biogazu. MGP261 jest zoptymalizowany do procesów produkcji biogazu, takich jak fermentacja beztlenowa odpadów miejskich, przemysłowych i rolniczych oraz wykorzystanie gazu składowiskowego. Pozostałe to np. gaz uzyskany z fermentacji roślin energetycznych, odpadów organicznych, gnojowicy, osadów ściekowych lub resztek roślin do wykorzystania jako paliwo do pojazdów lub w kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. MGP261 umożliwia pomiar składu gazu w czasie rzeczywistym bez konieczności ich obróbki lub ekstrakcji. Ponadto pozwala operatorom instalacji na biogaz, kontrolowanie wilgotności w celu zmniejszenia zużycia silników CHP i innych elementów procesowych. Rosnąca globalna populacja i związane z tym problemy gospodarki odpadami wraz z potrzebą zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, stanowią poważne wyzwanie. Przemysł biogazowy jest kluczową częścią tego rozwiązania, jednak składa się z niewykorzystanego potencjału pod względem rentowności. Przetwornik MGP261 jest prosty w  instalacji i może być podpięty do dowolnego istniejącego systemu pomiarowego. Obróbka próbki gazu jest niepotrzebna umożliwia pomiary bez konieczności stosowania pomp do pobierania próbek lub pułapek usuwających wilgoć. Nowy przetwornik posiada certyfikat Ex do strefy 1 poza rurami i strefy 0 wewnątrz, co oznacza, że ​​może być zainstalowany nawet w środowisku wybuchowym.

Do trzech pomiarów w jednym kompaktowym urządzeniu
MGP261 mierzy główne składniki biogazu i gazu składowiskowego: metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2) i wilgotność. Gazy te składają się na masę biogazu, a pomiar wszystkich trzech parametrów daje pełny obraz całości procesu. MGP261 pomiar CH4, CO2 i wilgotność wyrażony jest w jednostkach % objętości, temperatura punktu rosy (Td) w [°C]. 

Pomiar metanu dla jakości biogazu i kontroli procesu 
Pomiar stężenia metanu określa w czasie rzeczywistym wartość opałową wytwarzanego gazu. Z pomiarem temperatury wewnętrznej do celów kompensacji i opcją dla zewnętrznego ciśnienia lub temperatury, opatentowany pomiar CARBOCAP™ zapewnia niezrównaną stabilność i niezawodność bez potrzeby stosowania gazów kalibracyjnych. Zastosowania obejmują fermentację beztlenową i monitoring gazu wysypiskowego, monitorowanie układu z aktywnym filtrem węglowym w procesie przetwarzania biogazu oraz monitorowanie gazów zasilających silnik CHP (CHP – Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. 
Bezpośredni pomiar w miejscu instalacji bez potrzeby przetwarzania próbki. Upraszcza to pomiary zarówno w rurociągu, jak i w części wydobywczej dzięki opcjonalnemu adapterowi przepływowemu. Wbudowana grzałka zapewnia niezawodne pomiary w najbardziej wymagających warunkach, z kondensatem w gazie procesowym. Przetwornik odporny jest na warunki atmosferyczne z certyfikatem Ex dla stref 0 i 1. MGP261 posiada certyfikat Ex do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem 0 (części wprowadzane do procesu) i strefie Ex 1 (części poza procesem) . Wysoki stopień ochrony obudowy IP66 chroni przez wykropleniem wody, zapewniając maksymalną odporność na warunki atmosferyczne, pył i wnikanie gazów procesowych do wnętrza przetwornika. Materiały wystawione na działanie gazu procesowego są starannie dobrane pod względem odporności chemicznej na siarkowodór: zawierają stal nierdzewną 316L i politetrafluoroetylen (PTFE).

Pomiary:

Metan CH4 zakres 0...100% objętościowo, dokładność: 
• ±2 vol-% (0 ... 40 vol-%)
• ±1 vol-% (40 ... 70 vol-%)
• ±2 vol-% (70 ... 100 vol-%)

Dwutlenek węgla CO2 zakres 0 … 100 vol-% objętościowo, dokładność: 
• ±2 vol-% (0 ... 30 vol-%)
• ±1 vol-% (30 ... 50 vol-%)
• ±2 vol-% (50 ... 100 vol-%)

Para wodna H2O zakres 0...25% objętościowo, -10 … +60 °C dokładność:

• ±2 vol-% (0 ... 25 vol-%)

Czas przygotowania do pracy: 30 s
Podgrzewanie: 2 min
Stała czasowa (T90): 90s

Cecha Ex: Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

Zasilanie 18 ... 30 VDC
Pobór prądu typowo: 3 W
Maksymalnie: 6 W
Wyjście cyfrowe: RS-485 (Modbus RTU)
Wyjście analogowe: 3 × 4 ... 20 mA skalowane, izolowane
Wejście analogowe (opcja) 1 × 4 ... 20 mA (Ex ia) dla zewnętrznego czujnika ciśnienia lub temperatury

Akcesoria opcjonalne

  • Kabel do konfiguracji (RS485/USB)
  • Adapter przepływowy
  • Filtr PTFE z ochrona przed pryskaniem wodą (dla mokrych warunków, zawiera O-ring)
  • Filtr spiekany PTFE (zawiera O-ring)

Pliki