« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Moduł HMM170 do komór środowiskowych

Kategoria: Moduły

Moduł wilgotności i temperatury Vaisala HUMICAP® HMM170 to wytrzymały przetwornik do integracji z komorami środowiskowymi, które wymagają dokładnego i niezawodnego pomiaru nawet w wymagających warunkach, w tym w próżni lub wysokim ciśnieniu.
Moduł cechuje wytrzymala konstrukcja i prostota integracji z komorą i płytką drukowaną. Dostępne są zarówno cyfrowe, jak i trzy konfigurowalne analogowe kanały wyjściowe, zapewniające kompatybilność dla większości typów komór. Oprócz wilgotności względnej i temperatury, dostępny jest punkt rosy i inne obliczone parametry.


Cechy charakterystyczne modułu HMM170:

• Odpowiedni do pomiarów w warunkach wysokiej wilgotności
• Funkcja podgrzewania sensora i sondy pomiarowej
• Szeroki zakres temperatur -70..+180°C (-94°F..+356°F)
• Funkcja czyszczenia chemicznego czujnika
• Czujnik HUMICAP R2 ze zwiększoną odpornością na korozję
• Nadaje się do próżni i komór ciśnieniowych
• Dostępne kilka parametrów wyjściowych
• Odpowiedni dla pomiarów wilgoci w oleju
• Dostępna wersja odporna na H2O2
 
 
Dane techniczne:

Wilgotność względna

Zakres pomiarowy

0..100 %RH

Dokładność (z uwzględnieniem nieliniowości, histerezy i powtarzalności)

w zakresie +15..+25 ºC

±1 %RH (0..90 %RH)

±1.7 %RH (90..100 %RH)

w zakresie -20..+40 ºC

±(1.0 + 0.008 x odczyt) %RH

w zakresie -40..+180 ºC

±(1.5 + 0.008 x odczyt) %RH

Niepewność kalibracji fabrycznej (+20 ºC)

±0.6 %RH (0..40 %RH)

±1.0 %RH (40..97 %RH)

zdefiniowana jako ±2 granice odchylenia standard.

Typ czujnika wilgotności

Vaisala HUMICAP R2C

 

Vaisala HUMICAP 180L2

 

Vaisala HUMICAP 180VC

Czas odpowiedzi (90%) przy +20 ºC i przepływie 0.1 m/s dla czujnika Vaisala HUMICAP R2C

z filtrem stalowym siatkowym

50 s

z filtrem stalowym spiekanym

60 s

Temperatura

Zakres pomiarowy

-70..+180 ºC (-94..+356 °F)

Czujnik temperatury

Pt100 RTD F0.1 IEC 60751

Typowa dokladność przy +20 ºC (+68 ºF)

±0.2 ºC (±0.36 ºF)

dokladnosc T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                dokładność pomiaru temperatury w zależności od wartości temperatury

 

 

Środowisko pracy:

Temperatura pracy elektroniki

-40..+60 °C (-40..+140 °F)

Temperatura przechowywania

-55..+80 °C (-67..+176 °F)

Ciśnienie pracy

0..10 bar

 

 

 sonda

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                          wymiary sondy

 

 elektronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                      wymiary elektroniki

 

 

Wejśca i wyjścia:

3 wyjścia analogowe (wybieralne, skalowalne)

0..20 mA, 4..20 mA

0..1 V, 0..5 V, 1..5 V, 0..10 V

Typowa dokładność wyjścia analogowego

przy 20 °C (+68 °F)

±0.05 % pełnego zakresu

Typowa zależność temperaturowa dokładności

wyjścia analogowego

0.005 %/°C (0.003 % °F) pełnego zakresu

Wyjście cyfrowe

RS-485 z protokołem Modbus

Port serwisowy

konektor M8 dla przewodu USB

Napięcie zasilania

12..35 VDC

Zużycie mocy

 

Wyjścia analogowe

12 mA (napięciowe)

50 mA (prądowe)

Czyszczenie chemiczne dla 24 VDC

+220 mA

Podgrzewanie sondy dla 24 VDC

+240 mA

Zewnętrzne obciążenie

RL < 500 Ω

Czas startu

3 s od zasilenia

Maksymalny rozmiar przewodów

0.5..1,5 mm2 (AWG)

 

Pliki