« Vaisala lider pomiarów wilgotności, punktu rosy, ciśnienia, wody w oleju »

Przetwornik temperatury i wilgotności HMT370EX

Kategoria: Przetworniki
Nr kat.: HMT370

HMT370 oferuje sześć wariantów dla różnych sond oraz zastosowań:

 • HMP371 - mocowanie naścienne
 • HMP373 - przestrzenie zamknięte
 • HMP374 - komory ciśnieniowe
 • HMP375 - wysokie temperatury
 • HMP377 - wysoka wilgotność
 • HMP378 - rurociągi ciśnieniowe 

Przetworniki wilgotności i temperatury Vaisala HMT370EX z czujnikiem serii HUMICAP R2 to idealnym rozwiązaniem do pomiaru wilgotności w obszarach niebezpiecznych. Dokładność już od ±0.5% RH. Iskrobezpieczny i wytrzymały przetwornik działa bezpiecznie i niezawodnie nawet w najbardziej niebezpiecznych warunkach, takich jak strefa 0. Przetworniki HMT370EX nowej generacji mogą być używane jako zamienniki starszej ich serii HMT360. Przetwornik serii HMT370 jest idealnym rozwiązaniem do pomiarów wilgotności i temperatury w strefie Ex, pracując niezawodnie i bezpiecznie. Przeznaczony do pracy w atmosferze niebezpiecznej gazowej lub pyłowej. Przetwornik HMT370 wykonano zgodnie z wszystkimi rygorystycznymi standardami międzynarodowymi. Cecha ATEX kategoria 1G strefa 0 i kategoria 1D strefa 20. Specjalna wersja z pracą od -70ºC.
 
HMT370 jest przetwornikiem iskrobezpiecznym, może być zamontowany bezpośrednio w strefach zagrożonych wybuchem, ponadto wytrzymuje ciągłą ekspozycje na środowisko zawierające łatwopalne gazy czy też pyły lub kurz. Ze względu na elektronikę oraz rodzaj sond pomiarowych w przetworniku oraz z graficzny wyświetlacz można określić serię HMT370 jako bardzo elastyczną. W momencie zamawiania klient określa konfigurację przetwornika. Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany jakichkolwiek konfiguracji przetwornika, będzie można to zrobić już w trakcie użytkowania.
 
Pełny opis cechy:
 
Gazowa: (II 1G)  Ex ia IIC T4 Ga
Kod 1 oznacza możliwość stosowania przetwornika dla wszystkich stref ATEX: 0, 1 i 2.
lub
Pyłowa: (II 1D) Ex ia IIIC T200 85ºC Da

HMT370 oferuje sześć wariantów dla różnych sond oraz zastosowań:

    HMP371 - mocowanie naścienne
    HMP373 - przestrzenie zamknięte
    HMP374 - komory ciśnieniowe
    HMP375 - wysokie temperatury
    HMP377 - wysoka wilgotność
    HMP378 - rurociągi ciśnieniowe

Uniwersalne sondy umożliwiają ich szybką i łatwą wymianę. Każda sonda zawiera indywidualne dane kalibracyjne co oznacza, że dzięki temu sondy można przepinać dowolnie pomiędzy modułami elektroniki bez utraty dokładności pomiarowej. W opcji wersja czujnika odpornego na agresywne media chemiczne przez co zwiększa się wyraźnie jego niezawodność pracy w trudnych warunkach.
 
Przetwornik HMT370 jest doskonałą inwestycją. W połączeniu z solidną konstrukcją oraz niezawodnością, zapewnia długoczasowe rozwiązanie monitorowanie wilgotności i temperatury punktu rosy w środowiskach zagrożonych wybuchem. W opcji Certyfikat Kalibracji.
 
Przykładowe niebezpieczne miejsca stosowania przetwornika z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.
Przetwornik można stosować w grupie II gazowej (pozostałe obszary zagrożone wybuchem) kategoria 1 strefa 0, 1, 2 atmosfera G (gaz lub para)

lub w grupie II pyłowej, kategoria 1, strefa 20, 21, 22.

Gazowa: (II 1G) 
Ex ia IIC T4 Ga lub Pyłowa: (II 1D)
Ex ia IIIC T200 85ºC Da
 
DANE TECHNICZNE

Wilgotność względna: zakres pomiarowy 0...100%RH

 • przy 23°C    ±0.8 %RH (0...90%) |  ±0.5 %RH (0...40%) | ±0.8 %RH (40...95%)

Czas odpowiedzi (dla 90%) przy 20°C bez ruchu powietrza: 17s siatką plastikową | 50s z filtrem membranowym | 60s z filtrem spiekanym

Temperatura:

 • zakres pomiarowy zależny od modelu (-70...+180°C)
 • dokładność pomiaru ±0.1 °C
 • czujnik temperatury Pt1000 RTD 60751, klasa F.01
 • Punkt rosy (wielkość wyliczana)

Sygnały wyjściowe:

 • sygnały prądowe 4...20mA linia 2-przewodowa [temperatura + wilgotność]
 • zasilanie 12...28VDC

Dostępne wielkości na wyjściu analogowym: RH, T, Td, Td/f, a, x, h, Tw, pws, pw, ppm [w zależności od wybranej wersji]

 • wilgotność względna (RH) - wyrażona w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
 • temperatura punktu rosy (Td) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
 • temperatura punktu szronu (Td/f)
 • wilgotność bezwzględna (a) - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
 • współczynnik zmieszania (x) - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
 • Tw - temperatura termometru mokrego
 • pws - ciśnienie cząstkowe nasyconej pary wodnej
 • pw - ciśnienie cząstkowe pary wodnej
 • Zawartość wody - ppm
 • Entalpia wilgotnego powietrza (h) - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

  I=ig +xip

  gdzie:
  ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
  ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
  x - zawartość wilgoci w [kg/kg]
Zakres pomiarowy RH 0...100%

Pliki